Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων για παιδιά με προβλήματα όρασης